Afișez toate cele 8 rezultate

Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească

Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri sub forma sechestrului judiciar, sechestrului asigurător sau a popririi asigurătorii asupra veniturilor debitorului. În aceste condiţii, măsurile asigurătorii rămân valabile pe toată perioada executării silite şi, odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

Constatarea de urgență a unor stări de fapt în condițiile prevăzute de art. 364 din Cod de Procedură Civilă

Constatarea unei stări de fapt reprezintă procedura prin care executorul judecătoresc constată la faţa locului, la cererea creditorului, o anumită stare

Executări directe (Predarea silită a bunurilor mobile, Predarea silită a bunurilor imobile(evacuare))

Predarea silită a bunurilor mobile   Predarea silită a bunurilor mobile este o formă a executării silite directe la care se

Intocmirea proceselor verbale de constatare

Procedura ofertei reale prezinta deosebita importanta practica, conducand la dezlegarea acelor ipoteze in care debitorul obligatiei, de bona fides, nu poate efectua benevol plata, fie pentru ca aceasta este refuzata de creditor (desi nu este instituit vreun termen in favoarea celui din urma insa acesta ori actioneaza cu rea-credinta, ori contesta pur si simplu cuantumul datoriei).

Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a CEC-urilor

Protestul de neplată a unei cambii, bilet la ordin sau CEC, după caz, plătibil la o zi fixă, la un

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

extrajudiciare este formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunoştinţa destinatarilor.      Actele judiciare sunt cele care se emit

Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Au caracter de titlu executoriu, potrivit legii:hotărârile instanţelor judecătoreşti; titlurile executorii europene; hotărârile arbitrale si alte hotariri ale organelor cu

Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe

Creanta – Act prin care se certifica dreptul creditorului de a primi la un anume termen, o suma de bani sau