atributii

 

 

Atributiile executorului judecatoresc sunt prevazute de art. 1 si art. 7 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti.

Art. 1. - (1) Executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectueaza de catre executorii judecatoresti, daca legea nu prevede altfel.
(2) Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor.

Art. 7. - Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:

 1. punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 2. notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 3. comunicarea actelor de procedura;
 4. recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 5. aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 6. constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
 7. intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 8. intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
 9. orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

Competenta teritoriala

Potrivit dispozitiilor art. 8 si 9 din Legea nr. 188/2000, coroborate cu dispozitiile art. 373 cod procedura civila, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, avem competenta in intreaga circumscriptie a Curtii de Apel Pitesti, respectiv in raza judetelor Arges si Valcea:

 • punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 • aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 • constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

Pentru indeplinirea celorlalte atributii prevazute de lege, precum notificarea actelor judiciare si extrajudiciare, comunicarea actelor de procedura si recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante, competenta noastra se intinde pe intreg teritoriul tarii.