acte necesare

 

 

In vederea alcatuirii dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului judecatoresc urmatoarele acte:

  • cererea de executare silita;
  • titlul executoriu in original;
  • taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar;
  • contravaloare cheltuieli procedurale (taxe postale, taxe extrajudiciare in vederea obtinerii informatiilor solicitate, etc.).

Pentru comunicarea unei Notificari prin Posta sau prin Agentul procedural din cadrul biroului nostru, notificantul trebuie sa depuna:

  • notificarea in 3 exemplare;
  • cererea adresata executorului judecatoresc;
  • taxa de timbru;
  • timbru judiciar.

Biroul nostru poate asigura comunicarea notificarilor prin agent procedural cu maxima celeritate, in interesul clientilor.

Modele:

Cerere comunicare notificare

Cerere comunicare somatie de oferta plata reala

Cerere de executare silita

Cerere de executare silita imobiliara

Cerere de executare silita prin poprire

Cerere investire bilet la ordin

Cerere investire contract de asistenta juridica

Cerere investire fila CEC

Cerere investire hotarare judecatoreasca

Cerere legalizare hotarare judecatoreasca

Cerere participare la licitatie

Cerere participare la licitatie imobil

Cerere recuperare amiabila

Oferta reala de plata